Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Alumni aan het woord: Esmée Moggré

Esmeé is 24 jaar, woont samen in Delft en werkt 36 uur per week bij Anton Constandse (AC), locatie Walden, in Den Haag. Eerst als stagiaire en nu alweer zo’n twee jaar in dienst als professional. De stage was op de dagbesteding bij AC, haar werkplek is nu op een locatie Beschermd Wonen. Hoe dat zo is gekomen lees je verderop!

Esmée heeft het momenteel prima naar haar zin, doet mee aan EVC traject bij Bureau Sterk voor een herstelondersteuner plus functie. Ook maakt dit  traject duidelijk of doorstroom naar het hbo voor haar interessant en mogelijk is.

Leren en werken

Esmee volgde de ‘oude’ opleiding sociaal werk bij ROC Mondriaan. Dit betekent dat zij keuze moest maken voor sociaal cultureel werk (scw) óf sociaal maatschappelijke dienstverlening. (smd). Zij koos scw en kwam daarom voor haar eerste stage terecht bij een buurthuis in het kinderwerk. Haar stage in het 3e jaar was bij AC op de dagbesteding. Hier deed zij activiteitenbegeleiding met alle ‘soorten’ bewoners van AC. Helaas gooide corona wel roet in het eten bij haar stage, enkele maanden mocht zij niet maar de dagbesteding komen.

Dat Esmee in de GGZ wilde werken was al bij de start van de opleiding duidelijk.

De opleiding sloot heel goed aan bij de stage bij AC; alle projecten en opdrachten waren gericht op AC. Daarbij zat zij maar één dag op school en alle andere dagen was er les op locaties bij AC en Kessler Dat werkte goed. Op locatie maakte het leuker om ‘naar school’ te gaan. Alles werd helemaal gericht op AC. Ze waren met een groepje van 6 studenten bij AC. Soms kregen ze samen les met de groep studenten die bij de Kesslerstichting werkte.

Deze focus op AC maakt de overstap naar professioneel werken bij AC heel aantrekkelijk en gemakkelijk.

Aan het werk

Esmee was zo assertief om zelf te informeren naar de mogelijkheid om te blijven werken bij AC, en dat lukte! Omdat er geen plek was bij de dagbesteding werd haar vlak na afstuderen een zwangerschapsvervanging ‘op locatie’ aangeboden. Zo kon zij kijken of het werken ‘op de groep’ bij haar paste. Want zij kende de wereld van de Beschermd Wonen groep nog niet echt.

Nu blijkt dat Esmee helemaal op haar plek zit; je maakt als herstelondersteuner echt deel uit van het leven van de bewoners. Daardoor heb je veel contact en kan je bewoners beter ondersteunen. Zij werkt met vooral oudere bewoners (45-82 jaar) die een diversiteit aan aandoeningen hebben, denk aan schizofrenie, autisme, COPD etc.

De toekomst

Voorlopig lekker blijven werken hier op locatie Walden!

Maar wel verder leren. Nu eerst via het EVCtraject en als het kan later een hbo opleiding.

Maar dat gaat haar wel lukken…nu al maakt zij op locatie Walden samen met collega’s plannen van aanpak/ ondersteuningsplannen en werkt zij in alles samen met hbo collega’s.

Veel succes Esmee!