Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Live online leren

Live Online Leren (LOL) is partner van Spoor 22. Door de Coronamaatregelen heeft deze partner zich meteen ingespannen om onderwijs en werkveld online met elkaar te verbinden, zodat een aantal Spoor 22 projecten en bijeenkomsten gecontinueerd worden. Om hier een beeld van te krijgen gaan wij in gesprek met Hester Hooijen, consulent LOL.

Live Online Leren is een manier waarmee je slimme tools inzet om tot online lessen te komen. Hester Hooijen helpt o.a. scholen die hun onderwijs nu op afstand aanbieden. Hester: “Het is nu voor ons natuurlijk opeens ontzettend druk. Er zijn verschillende manieren om online met elkaar te communiceren en overal wordt er met diverse aanbieders geëxperimenteerd. Wij onderscheiden ons door meer opties te bieden en meer instructie te geven zodat het gebruikers makkelijker gemaakt wordt. Het gebeurt hier en daar nog steeds dat een docent de eerste tien minuten van de les bezig is met het zoeken naar het knopje om de microfoon aan te zetten en dat willen we natuurlijk niet. Daarom bieden we trainingen aan zodat docenten beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Heel simpel gezegd moeten ze gewoon leren waar de knopjes zitten. Hoe deel je bestanden, hoe laat je een presentatie zien, hoe nodig je deelnemers uit, dat soort dingen. We laten docenten ook een proefexamen afnemen zodat ze zelf ook zien dat ze de techniek steeds beter beheersen en hun zelfvertrouwen toeneemt.

Bij Spoor 22 staat verbinding centraal; verbinding tussen de opleiding en het werkveld. Bij LOL gaat het ook om verbinden en het soepel laten verlopen van de communicatie, dat is al een groot raakvlak. We werken ook samen met Jeugdformaat waar we mbo stagiairs van ROC Mondriaan extra ondersteuning bieden. Als ze bijvoorbeeld tijdens hun werk te maken krijgen met problematiek waar ze niet op voor zijn bereid dan koppelen wij ze aan een deskundige en zetten we snel een online-sessie op waarbij de zaak besproken kan worden. Verder zijn we bezig om samen met ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool en de praktijkorganisaties Kessler Stichting en Stichting Anton Constandse een online congres te organiseren op 11 juni. Tijdens dit congres geven wij mbo en hbo stagiairs van deze organisaties verdieping op het thema Positieve Gezondheid en doen mbo studenten ervaring op met het hbo. Dit congres was oorspronkelijk op een fysieke locatie ingepland. Echter door Coronamaatregelen hebben wij de handen ineen geslagen om dit online te organiseren. Het is mooi om te zien dat partners ondanks deze maatregelen, de samenwerking opzoeken om projecten op een andere manier door te laten gaan. Daarbij maken wij gebruik van elkaars expertise en leren wij van en met elkaar.

We leven nu in een tijd waarin heel veel mensen online moeten werken die daar eigenlijk niet zo gelukkig van worden. Sommige mensen hebben dan ook wat meer tijd en liefde nodig en daar hebben we alle begrip voor. Het zou kunnen dat, als dit allemaal weer voorbij is, mensen weer op de oude vertrouwde manier verder gaan. Maar het zou ook kunnen dat hun ogen open zijn gegaan voor de nieuwe mogelijkheden. Ze hebben er nu in ieder geval ervaring mee opgedaan.” Voor meer informatie: www.learningconnected.com

Auteur: D. Kerkhoven, 24 april 2020