Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

MBO’ers volgen proefmodule social work bij INHolland Den Haag

Dertien studenten van ROC Mondriaan, opleiding Sociaal werk hebben in de periode van 19 maart tot 14 mei de proefmodule ‘Begeleiden in de leefwereld’ bij Inholland Den Haag gevolgd. Deze proefmodule van Inholland Academy, richt zich in principe op de deeltijdprofessional uit het social vakgebied en is volledig online. Speciaal voor de mbo’ers werd de module aangepast en kwamen de deelnemers gedurende zes bijeenkomsten bij elkaar in Den Haag om te ervaren wat het betekent om te studeren in het hbo. Greet Fokker, docent van Social Work Den Haag, begeleidde de studenten.

In de module is aandacht voor verschillende onderdelen zoals studievaardigheden, het maken van een begeleidingsplan en het agogisch handelen van de sociaal werker. Daarnaast waren ook mbo-docenten van Mondriaan aanwezig om zelf te ervaren hoe de aansluiting tussen mbo en hbo plaatsvindt en te kunnen bespreken waar eventuele verbeterpunten zitten. “

Voor elke bijeenkomst maakten de studenten opdrachten waarbij er een steeds grotere mate van zelfstandigheid werd verwacht.

Greet Fokker, docent Social Work„

Goed beeld van het hbo
Op dinsdag 14 mei ontvingen acht studenten een certificaat van deelname. Naast hun eigen drukke programma, bestaande uit mbo-examens en de deelname aan het ‘Keuzedeel Voorbereiding hbo’, volgden deze mbo-studenten ook nog vrijwillig de proefmodule Social Work. De studenten voelden zich uitgedaagd en gemotiveerd om met de module aan de slag te gaan. Ze gaven aan dat ze een goed beeld hebben gekregen van wat er van hen verwacht wordt in het hbo. Bij de uitreiking vertelden de studenten dat ze nu een beter gevoel hebben om een meer onderbouwde keuze te kunnen maken voor hun vervolgstudie. Twee studenten hebben zich inmiddels aangemeld voor de voltijdopleiding Social Work bij Inholland Den Haag.
Spoor 22
Deze aangeboden proefmodule voor mbo-studenten is een van leerarrangementen van het project Spoor 22. Dit is een samenwerking tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vanuit Inholland zijn de opleidingen van het cluster Social Work zuid aangesloten om samen met onderwijsinstellingen en het werkveld te innoveren op leren. Dit om in in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan voldoende en gekwalificeerde personeel in de welzijnssector.