NIEUWS
15980
page-template-default,page,page-id-15980,bridge-core-1.0.5,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

NIEUWS

Op 16 september 2021 organiseerden de partners van Spoor 22 een masterclass “Positieve Gezondheid” op de Haagse Hogeschool. Bekijk onderstaand de aftermovie van deze masterclass....

Goed nieuws! De  Spoor 22 voortgangsrapportage van het derde projectjaar is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd. Vol vertrouwen zijn wij gestart aan het vierde en laatste projectjaar van Spoor 22. Dit laatste jaar staat geheel in het teken van verduurzaming en......

‘We zijn weer begonnen’ voelt wel raar om te zeggen als je niet bent gestopt in de zomer. In de zomer bieden we onze stagiairs namelijk al zo’n 5 jaar een vakantiebaan aan. De voorwaarde is wel dat de stagiairs hebben bewezen dat ze (vrij)......

CAPELLEAANDENIJSSEL Tijdens een stage kunnen studenten in de praktijk brengen wat ze op hun opleiding hebben geleerd. Belangrijk dus. Ook Welzijn Capelle is een leerwerkbedrijf. Tijdens hun stage daar werken hbo- en mbo-stagiairs aan concrete vragen van bewoners. Een groep van 7 stagiairs startte deze......

ZorgZijn Werkt en Care2Care zijn gefuseerd en gaan samen verder als ZWconnect. Als een organisatie kunnen we de regio, nu en in de toekomst, met meer slagkracht bedienen. ZWconnect biedt nieuwe kansenOm de continuïteit van goede zorg en welzijn te kunnen waarborgen, voor nu en......

Namens Remco Vierling, ROC Mondriaan: Zoals jullie (waarschijnlijk) weten is ROC Mondriaan getroffen door een hack. Op dit moment wordt de aard en omvang in kaart gebracht, evenals een oplossing voor alles wat nu niet kan. Het is vanaf gisteren niet meer mogelijk en ook uitdrukkelijk......

Hoe het begon Er zijn veel openstaande vacatures in de kinderopvang. Met name bij de buitenschoolse opvang blijft het tekort toenemen. Daarnaast is er ook behoefte aan een breed inzetbare medewerker. Daarom is de SWKGroep in 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met ROC Mondriaan. Samen hebben......

Drie jaar geleden is het alweer dat de eerste gesprekken met de combinatiestudenten werden gevoerd. Een dubbele opleiding van Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Sociaal Cultureel Werk een stage in de kinderopvang en een stage bij Buurtwerk. Een flinke opgave voor de studenten die dit traject......

De SWKGroep bracht ons op het idee om met de studenten, die bij de SWKGroep de combiopleiding volgen van de opleidingen sociaal cultureel werk en gespecialiseerd pedagogisch medewerker van het ROC Mondriaan, het jaar af te sluiten in de kruidentuin in Zevenkamp.   Naast speeltuin......

Organisaties die straks in Rotterdam het sociaal werk gaan doen moeten een optimale mix van mbo’ers en hbo’ers in dienst hebben. Dat heeft de gemeente in het bestek voor de nieuwe aanbesteding opgenomen. De reden? Die mbo’ers zijn hard nodig in het contact met juist......

Vandaag schakelen we door op spoor 22 Daardoor is de route naar succes behoorlijk evenwichtig Met het perspectief op de toekomst, verbetering waar we ons op richten Een kans, een dans, om beter in balans te komen Het mbo op een pad te krijgen waar......

Lotte en Stefanie zijn 3e jaars studenten van de combi-opleiding (samenwerking ROC Mondriaan en de SWKGroep) en lopen stage bij Buurtwerk. Door alle ontwikkelingen rond het coronavirus is het een andere stage dan normaal gesproken. Maar zeker niet minder interessant en leerzaam, zo blijkt.  “Het is een uitdaging om stagiairs......

Dinsdag 30 maart 2021 organiseerde de opleiding Sociaal Werk van het Summa College het congres ‘De mbo sociaal werker maakt contact’. Hiermee willen we bijdragen aan breed draagvlak en ruimte voor de mbo sociaal werker in het sociaal domein.  We kijken terug op een geslaagd online......

Ben jij een professional in de zorg en welzijn? Wil jij jouw liefde voor je vak graag overbrengen aan onze studenten? En daarmee ook een steentje bijdragen aan de toekomst van de zorg- en welzijnssector? Dan is een baan in het onderwijs iets voor jou!......

Wij zijn Neneh en Cheasedy, derdejaars mbo-stagiairs bij DOCK. Sinds januari werken wij outreachend in de wijk. Outreachend werken houdt letterlijk ‘buiten werken’ in. Buiten maken wij contact met de bewoners in de wijk en zijn wij zichtbaar aanwezig met onze DOCK jassen aan. Dit......

Als professionele organisatie staat het Centrum Voor Dienstverlening voor goed opgeleide en vakkundige professionals. Het vakmanschap van een professional ontwikkelt door de jaren heen. Maar het begint bij een goede basis! Die basis wordt gelegd tijdens de stageperiode van een student. Het CVD is een......

Sociaal werk draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, het voorkomen van zorg en kan daarmee de personeelstekorten in de zorg dempen. Dat concludeert onderzoeksbureau SEOR in opdracht van Sociaal Werk werkt! Uit de meta-analyse van businesscases van sociaal werk blijkt dat sociaal werk op......

Op 17 februari is er voor de Rotterdamse partners van Spoor 22 een studiemiddag ‘Werken aan Positieve Gezondheid in de praktijk’ georganiseerd. De bij Spoor 22 betrokken lectoren Suzan van der Pas (Leidse Hogeschool) en Guido Walraven (Hogeschool Inholland) hebben de 43 deelnemers door een boeiende......

Bron:Blog. Simone Duin, sociaal werker 2020. ‘De jeugd heeft de toekomst. Maar je zou op dit moment maar een jongere zijn. Alleen nog maar online lessen, geen stagemogelijkheden en veel stress over examens. En buiten school: nauwelijks kunnen sporten en ontspannen, geldproblemen door gecancelde bijbaantjes......

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dit is nodig omdat het coronavirus en coronamaatregelen niet alleen een grote weerslag hebben op de zorg en de economie, maar ook op het mentaal......

Sociaal werk is uitgedrukt in euro’s maatschappelijk rendabel en levert aanzienlijk meer op dan het kost. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een hogere kwaliteit van leven. Het precies vaststellen van de toegevoegde waarde......

Vandaag is de BBL klas van Jeugdformaat gestart. Een mooie samenwerking met ROC Mondriaan en de Jeugdformaat Academie. Mooi resultaat van de samenwerking in #spoor22. Wij wensen alle studenten een boeiende scholing en over anderhalf jaar een niveau 4 diploma. Bron: LinkedIn Bram van der......

Op 9 december is het derde studentensympoisum voor het project ‘Positieve Gezondheid, doe je ook mee?’ georganiseerd door de Haagse Hogeschool, Learning Connected, ROC Mondriaan, De Kessler Stichting en Stichting Anton Condstandse. Binnen dit project werken mbo en hbo- studenten samen om de kwaliteit van......

Op 27 en 29 oktober 2020  heeft DOCK DIGI-Stagedagen georganiseerd voor de mbo-hbo stagiaires en stagebegeleiders.  Tijdens deze bijeenkomst hebben 100 studenten deelgenomen aan verschillende workshops en is er volop kennis uitgewisseld. De bijeenkomsten starten met een ontspannende ochtend yoga. Hierna neemt René Verkuylen, de......

De opleiding Sociaal Werk van het Albeda collega bezoekt het werkveld met het project ‘SW komt op Bezoek!’. Tijdens deze bezoeken doen Miriam Mendonça (adjunct-directeur), Leo Dijkman (onderwijsleider) en Jared Hiwat (stagecoördinator) inspiratie op en wordt de samenwerking versterkt. De samenwerking met het werkveld leidt......

In het kader van Spoor 22 is de Wijkacademie010 in Rotterdam gestart! Drie Rotterdamse instellingen Dock, Welzijn Capelle en Buurtwerk versterken in 2021 hun team met studenten voor de Wijkacademie010;  Hier werken studenten van Zadkine, Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy en Inholland intensief en......

Van jongerenwerk, maatschappelijk werk tot ouderenwerk: de kennis en kunde van sociaal werkers is broodnodig. Om de positie van de mbo’er in sociaal werk te versterken en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, organiseren we een reeks gratis workshops. Hier vind je......

‘Het sociale cement tussen mensen, dat ontstaat niet vanzelf, dat moet je helpen vormgeven en daarbij heb je de werkzaamheden van sociaal werkers nodig.’ Een duidelijke boodschap van Marieke Kleiboer, directeur van de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS tijdens De Agenda van......

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van......

ZorgZijn Werkt heeft de online campagne ‘Trots op zorg’ gelanceerd voor alle zorg- en welzijnsmedewerkers in onze regio. In de campagne staan Mirjam en Leo centraal, twee kanjers uit het vak. De waarderingscampagne is door elke werkgever in de regio verder op te pakken. We......

Tijdens de conferentie De kracht van de mbo sociaal werker op 1 oktober jl. werd gesproken over de lastige positie van de mbo’er op de stage- en arbeidsmarkt. We vroegen Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur bij Xtra Welzijn en vicevoorzitter van Sociaal Werk Nederland,......

Wat is er nodig om mbo sociaal werkers een stevigere positie te geven in de sector? Met deze vraag gaan werkgevers en onderwijs de komende jaren aan de slag. Op 1 oktober trapten ze af met een conferentie. Een kleine greep uit wat dat opleverde. Positie mbo sociaal......

‘Ik geloof in een basishouding die nodig is voor dit vak.’ Marian Kemper is directeur-bestuurder bij Koppel-Swoe, een brede welzijnsorganisatie in Epe, Vaassen, Emst en Oene. Sinds 2016 werken zij samen met ROC Aventus in het project ‘Experimenteel leren in de wijk’. Zij vertelt hierover.  Wat houdt het project in?  ‘In het......

‘Ik weet dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.’ Aan het woord is Zeenul Rahiminejad. Hij volgde de opleiding sociaal werk mbo 4 bij ROC Mondriaan en liep stage in het lerend wijkcentrum van Mooi......

‘Blijf kijken naar welke kwaliteiten je nodig hebt op de werkvloer’. Dat is de boodschap van hoofd P&O Sonja Appelman. Zij werkt bij Stichting De Tussenvoorziening in Utrecht, die verschillende vormen van opvang biedt aan mensen die (tijdelijk) dakloos zijn. Jullie maken onderscheid tussen mbo-......

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Je legt het accent op de mens zelf, op zijn of haar veerkracht en op wat het leven voor hem of haar betekenisvol maakt. Steeds meer sociaalwerkorganisaties gaan er mee aan de slag. In beleid, voor inwoners en cliënten,......

‘Door de focus op meer of hogere opleiding is de directe meerwaarde van de mbo sociaal werker te veel op de achtergrond geraakt.’ Hans Roskam, directeur-bestuurder van Welzijn Capelle, legt uit waarom herwaardering belangrijk is voor sociaal werk nu en in de toekomst. Welke recente......

Motivaction heeft onderzoek gedaan naar het imago van leren en werken in zorg en welzijn onder jongeren en 25 plussers.  Hierin hebben zij ook de invloed van de COVID-19 crisis meegenomen. Benieuwd naar de aanbevelingen? Je leest het hier;...

‘We kijken bij nieuwe collega’s niet naar diploma’s maar naar competenties’, aldus Eric Wichgers, directeur van Figulus Welzijn in Aalten. Hij vertelt over hoe een sterk lokaal netwerk bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Én over wat de meerwaarde van de mbo sociaal werker daarbij is.......

Met diverse partijen organiseren we op 1 oktober een online conferentie met als doel het versterken van de positie van de mbo’er in sociaal werk en verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  Het belang van sociaal werk voor de samenleving is belangrijker dan......

Haag Wonen gaat t/m 2022 samen met ROC Mondriaan werken aan de sociaal werkers van de toekomst, onder de vlag van Spoor 22. Beide partijen tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.Het netwerk heeft de ambitie om te komen tot een samenhangend, innovatief en duurzaam beroepsopleidingenaanbod op het......

De agenda van het sociaal werk 2020: met wie ben jij solidair? Is solidariteit terug van weggeweest? Door de coronacrisis werken nu veel meer mensen als vrijwilliger bij de voedselbanken. Huisuitzettingen vanwege huurschulden zijn gestopt. Hulpverleners doen tijdens de crisis hun werk ondanks gevaar voor......

‘We moeten zorgen dat de specifieke toegevoegde waarde van het sociaal werk zichtbaar is en blijft.’ Jorrit Berenschot is senior jurist bij Sociaal Werk Nederland en lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Hij vertelt waarom die focus op zichtbaarheid van de sector belangrijk is.......

handen ineenslaan voor de mbo’er in het sociaal werk! Sociaal werkers zijn actief in vele werkvelden. Denk maar aan het participatie & buurtwerk, kinder- en jongerenwerk, vrijwilligerswerk & mantelzorg, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, opvoedondersteuning, Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) en ouderenwerk. De branche......

9 juni ‘Ik heb veel van Shailesh geleerd en leer nog steeds van hem.’ Meryem (17) is aan het woord. Zij vertelt over Shailesh Ramnath, kinderwerker van Voor Welzijn in Den Haag en genomineerde voor de Verkiezing Sociaal Werker 2018. Hij vertelt over zijn werk......

19 mei Het heldere rapport van de werkgroep Impact Corona-crisis (werkgroep-Halsema) laat zien dat er naast de groep kwetsbaren die het al moeilijk hádden, er ook groepen Nederlanders zijn die zich doorgaans best kunnen redden maar helaas kopje-onder gaan bij een calamiteit van het kaliber corona.......

De Kessler Stichting organiseerde op 3 juni 2020 een leuke middag voor de cliënten om te ontspannen.Stagiairs van ROC Mondriaan hebben de organisatie ondersteund. Zo heeft stagiair Rick Hanenveld (derdejaars mbo) een geweldig optreden gegeven voor de cliënten.Dat de cliënten hebben genoten blijkt wel uit......

‘Wij zijn eigenlijk de enige professionals die nog op straat zijn. En ja, soms lopen we de gaten dicht die andere hulpverleners laten vallen. Maar dat doen we met liefde en zowel jongeren als professionals zijn ons er dankbaar voor. Maar je vraagt je wel......

Op 19 mei 2020 heeft Rutger Wijnands, Directeur van Stichting Jeugdwerk, de samenwerkingsovereenkomst van Spoor 22 ondertekend.In het kader van Spoor 22 heeft Stichting Jeugdwerk een programma opgesteld waarbij Sociaal Werk studenten in de praktijk breder worden opgeleid. Zo zullen studenten met verschillende doelgroepen werken,......

Live Online Leren (LOL) is partner van Spoor 22. Door de Coronamaatregelen heeft deze partner zich meteen ingespannen om onderwijs en werkveld online met elkaar te verbinden, zodat een aantal Spoor 22 projecten en bijeenkomsten gecontinueerd worden. Om hier een beeld van te krijgen gaan......

EldersVR is de naam van een platform waarbij één of meer mensen tegelijkertijd naar 360º graden filmpjes kunnen kijken met een VR-bril. Het is ontwikkeld door Xtra en Q42 met het prijzengeld van een Hackaton om eenzaamheid van ouderen bestrijden. Alles stond klaar voor welzijnswerkers om de......

Jeugdcoaches van Stichting Dock vertellen over de Corona maatregelen en starten een online challenge: https://www.youtube.com/watch?v=h6iccY5kLuI&feature=youtu.be...

Een pagina uit het magazine Paraplu 28 van Stichting Anton Constandse, met een interessant artikel over de stagiaires Ragenie en Tommy....

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben gevolgen voor alle partners van Spoor 22. De overheid heeft besloten dat alle scholen sluiten tot tenminste 6 april 2020. Er worden tot die tijd zoveel mogelijk lessen online aangeboden. Tevens hebben onze praktijkpartners de dienstverlening anders ingericht om......

Ik loop al een half jaar stage bij een locatie van Stichting Anton Constandse. Hier wordt er voor mensen gezorgd die zowel psychische problemen hebben als een drugsverslaving. Dit is een zogenaamde ‘natte’ locatie. Dit  betekent dat drugsgebruik op de eigen kamer toegestaan is. Op......

In de regio Rotterdam hebben werkveld en opleidingen de mouwen opgestroopt en een wijkacademie 010 opgestart. Hierin werken studenten  mbo en hbo gezamenlijk aan weerbarstige vraagstukken uit onze huidige sociaalwerk en de maatschappij.  MBO-krachten worden nu niet of onvoldoende ingezet in ons werk. Met de......

In november 2019 is in Wateringse Veld gestart met het project Ouderen op Stap. Dit is een initiatief van Haags Ontmoeten, Spoor 22, Lerend wijkcentrum MOOI Welzijn en het ouderenwerk. Ouderen op stap is een laagdrempelige voorziening om ouderen die geïsoleerd leven te bereiken. Het......

Met veel genoegen nodigen we u uit voor de opening van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) technologie in zorg en welzijn. Technologie is binnen het samenwerkingsverband Extra Strong een uitdagend thema.  De verduurzaming van Extra Strong in het practoraat en de co-creatie met het werkveld......

Op 21 januari hebben Arjenne Daams en Remco Vierling namens Stichting Anton Constandse en Spoor 22 een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking heeft als doel om tot een goed en samenhangend opleidingsaanbod in het sociaal werk te komen voor studenten, opleiders en werkgevers. In de......

Welzijn Capelle heeft in dit voorjaar alle 9 stagiaires (MBO/HBO) getraind in ‘Vreedzaam’ en ‘Interculturele communicatie. Dit zijn voor het wijkwerk relevante trainingen waar ook de professionals die bij Welzijn Capelle werken al  in getraind zijn. Welzijn Capelle is een Vreedzame organisatie. In de verschillende......

“Werken met kinderen met psychologische problemen of gedragsproblematiek is behoorlijk pittig. Daar heb ik al ervaring mee en je moet dan wel stevig in je schoenen staan. Ik kreeg zelfs ooit een beker met water naar mijn hoofd! Toen was ik nog te verbouwereerd om......

Door: David ter Avest, Mirjam Karsten Een debat over de betekenis van ervaring versus opleiding, zoals in de verpleegkunde, vindt in het sociaal domein niet plaats. Wel valt de focus op het hbo op, naast een geringe aandacht voor het mbo. De praktijk in Hardinxveld-Giessendam......

Vijftien studenten gaan met Spoor 22 onderzoeken hoe ze eenzame jongeren in de stad Den Haag kunnen bereiken met als doel de eenzaamheid terug te dringen. De vijftien studenten van het Excellence programma, Practoraat van Food Innovations en Hospitality Experience hebben daartoe een nieuwe onderzoeksvraag......

Hoe leid je de sociaal werker van de toekomst op? Bij Spoor 22 in de regio Rotterdam en Den Haag richten onderwijs- en sociaalwerkorganisaties zich op initiatief van ROC Mondriaan samen op de veranderende eisen aan sociaal werkers. Met speciale aandacht voor mbo-studenten sociaal werk......

Met een combi-opleiding mbo 4 voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker (SCW GPM) voor sociaal cultureel werk/kinderopvang investeren ROC Mondriaan en SWKGroep (Stichting Buurtwerk.nl en SWKGroep Kinderopvang) samen in medewerkers van de toekomst. Ze doen dat op een vernieuwende manier. Na het eerste schooljaar kijken ze terug én vooruit. ...

Het laatste kenniscafé van 2019 voor de zomervakantie was een soort van vervolg op het op 1 november 2018 georganiseerde kenniscafé met als thema ‘mbo versus hbo’. Op dinsdag 2 juli fungeerde de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht als locatievoor een middagje luisteren, spreken, discussiëren en meedenken over de rol van mbo’er in het sociaal domein. Ongeveer 25 belangstellenden vanuit gemeenten, onderwijs en het werkveld gingen met elkaar in gesprek over dit onderwerp....

Op woensdag 22 mei 2019 heeft het eerste symposium van Spoor 22; Toekomst in perspectief plaatsgevonden. Spoor 22 is een initiatief vanuit het regionale investeringsfonds mbo, een subsidieregeling van OCW die zich richt op het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt.......

Dertien studenten van ROC Mondriaan, opleiding Sociaal werk hebben in de periode van 19 maart tot 14 mei de proefmodule ‘Begeleiden in de leefwereld’ bij Inholland Den Haag gevolgd. Deze proefmodule van Inholland Academy, richt zich in principe op de deeltijdprofessional uit het social vakgebied......

Op 6 mei hebben Eric Lemstra (bestuurder van Xtra) en Harry de Bruijn een vernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend. Xtra en ROC Mondriaan zijn al jarenlang partners, niet alleen in het opleiden, maar ook in het kader van de begeleiding van studenten en de toeleiding van jongeren en volwassenen......

door: Remco Vierling Met trots kan ik melden dat vanuit het succesvolle Co-makership Extra Strong, een nieuwe unieke publiek-private samenwerking is ontstaan die de aansluiting tussen onderwijs en de praktijk gaat verbeteren. Met Spoor 22 hebben we deze week de eerste RIF aanvraag ingediend specifiek voor de branche welzijn en maatschappelijke ondersteuning. We......

Laatste tweets