Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Nodig als bestuurder het ROC uit jouw regio eens uit

Tijdens de conferentie De kracht van de mbo sociaal werker op 1 oktober jl. werd gesproken over de lastige positie van de mbo’er op de stage- en arbeidsmarkt. We vroegen Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur bij Xtra Welzijn en vicevoorzitter van Sociaal Werk Nederland, wat zijn visie op de positie van de mbo sociaal werker is. En wat er volgens hem moet gebeuren om die positie te versterken.

ALLEREERST: IS ER WEL EEN PROBLEEM?

‘Ik ben van mening dat er zeker een probleem is. Mede gevoed door de snelle ontwikkelingen in de samenleving en de afschaling in de zorg is er krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er differentiatie nodig als het gaat om vakinhoudelijke taken.’

KUN JE DAT TOELICHTEN?

‘Veel vakinhoudelijk werk kan door mbo sociaal werkers worden gedaan. Intern kijken we daarom naar wat de kern is van de vereiste taken van onze dienstverlening. En vervolgens wie die het beste kunnen uitvoeren. Door veranderingen in de samenleving, verandert de dienstverlening. Het is ook daarom verstandig om te blijven kijken naar differentiatie van taken, en naar samenwerking tussen mbo’ers en hbo’ers. Mbo’ers kunnen hbo’ers ondersteunen, maar kunnen ook heel goed zelf vakinhoudelijke taken op zich nemen. Dat geldt onder andere bij het jongerenwerk, maar ook bij schuldenproblematiek of bij nieuwe initiatieven op het gebied van beweging en gezondheid. We zijn samen met het onderwijs verder aan het verkennen waar mbo’ers goed op inzetbaar zijn.’

JULLIE WERKEN DAARVOOR SAMEN MET ROC MONDRIAAN. MET WELK DOEL?

‘Met ROC Mondriaan ontwikkelen we een programma dat ook geïntegreerd moet kunnen worden in het curriculum, zodat opleiding en werkveld beter op elkaar aansluiten. ROC Mondriaan doet dat goed met adviesraden met mensen uit het regionale werkveld. Vroeger had je bedrijfsscholen nu werken we eigenlijk regionaal met verschillende stakeholders aan een vergelijkbaar concept, maar dan passend bij deze tijd. Een voorbeeld daarvan is Spoor22.’

WAT KAN ER VOLGENS JOU BETER ALS HET GAAT OM DE POSITIE VAN DE MBO SOCIAAL WERKER?

‘Het uitgangspunt moet zijn dat je mbo’ers aanneemt omdat ze toegevoegde waarde bieden aan je organisatie en dus aan inwoners. We moeten die toegevoegde waarde bij onze opdrachtgevers en financiers voor het voetlicht brengen. Die waarde groeit als onderwijs en werkveld elkaar nog beter weten te vinden. Dus nodig als bestuurder het ROC uit jouw regio eens uit om op jouw stoel te gaan zitten, en stel de vraag: Als je hier de baas was, welk werk zou jij dan door een mbo sociaal werker laten doen?’

Informatie over de opbrengst van de conferentie op 1 oktober vind je hier