Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Ouderen op stap in Wateringse Veld

In november 2019 is in Wateringse Veld gestart met het project Ouderen op Stap. Dit is een initiatief van Haags Ontmoeten, Spoor 22, Lerend wijkcentrum MOOI Welzijn en het ouderenwerk.

Ouderen op stap is een laagdrempelige voorziening om ouderen die geïsoleerd leven te bereiken. Het is een voorziening op maat. Uitgevoerd door stagiaires van de opleiding hbo, Social Work en mbo Sociaal Werk. De stagiaires die meedoen aan dit project worden ondersteund door een ouderenconsulent. Het doel is om ouderen handvatten en vaardigheden op maat te bieden om langer thuis te blijven wonen. Maar ook om toe te leiden naar voorzieningen in de wijk, zoals Haags Ontmoeten en bijvoorbeeld de biljartclub waar de oudere vroeger lid van was. Het uitgangspunt is om ouderen in hun kracht te zetten.

Ouderen op Stap in de praktijk

Stagiaires van de opleidingen Social Werk van het Mondriaan en Social Work van de Haagse Hogeschool bezoeken ouderen die daar behoefte aan hebben. Tijdens het bezoek zijn er mogelijkheden om met de oudere naar buiten te gaan, bijvoorbeeld even samen naar het park of samen boodschappen doen. Het ‘op stap’ gedeelte is  geen verplichting. Als men liever thuis blijft en daar bezoek wenst van de stagiair is dat ook mogelijk.

Een groot voordeel is dat de studenten op andere momenten in de week werkzaam zijn op een serviceplein. Hierdoor kunnen de studenten goed ondersteunen bij het invullen van lastige formulieren. De oudere krijgt ondersteuning totdat deze aangeeft dat de begeleiding niet meer nodig is. Dat het zowel voor de stagiaires en ouderen leuk kan zijn, laten de reacties van de betrokken studenten zien.

“Ik ben een derdejaars  mbo Sociaal werk stagiaire bij Mooi Welzijn. Met het initiatief vanuit Spoor 22 heb ik de afgelopen periode mij bezig gehouden met het innovatief project “Ouderen op Stap “. Mijn medestagiaires en ik zijn op bezoek geweest bij ouderen op de Haags Ontmoeten locatie WZH Hoge Veld om daar mensen te ondersteunen met praktische dienstverlening en een praatje te maken. Wat ik meeneem uit dit initiatief is het omgaan met een andere doelgroep die ik normaal gesproken niet tegen kom op het Serviceplein in Bouwlust”.

“Ik ben een HBO vierdejaars Social Work stagiaire binnen Mooi Welzijn. Sinds kort is het project Ouderen op Stap vanuit SPOOR 22 van start gegaan. Samen met 3 mbo stagiaires gaan we elke woensdagmiddag langs bij een aantal ouderen in Wateringse Veld. Dit zijn ouderen die behoefte hebben aan gezelschap; even een praatje maken. Daarnaast ondersteunen wij de ouderen ook bij administratieve zaken. De ouderen geven aan dat ze de bezoeken als erg prettig ervaren.”

“Wij vonden het heel leuk om het project Ouderen op Stap uit te voeren. Het is toch iets anders dan wat we gewend waren. We hadden te maken met een andere doelgroep waardoor wij ons moesten aanpassen. Daarmee wil ik zeggen dat we bijvoorbeeld harder moesten praten omdat zij slecht horen en dat de ouderen vaak dingen gingen herhalen omdat ze vergeten waren dat ze dat al gezegd hadden. Voor ons leerzaam!  Wat ook leuk was, was het op stap gaan met ouderen om bijvoorbeeld even naar de winkel gaan om iets te halen. De ouderen namen ons snel in vertrouwen. Aan het eind van de dag zagen wij een glimlach op het gezicht van de ouderen. Hierdoor  wisten wij dat het belangrijk is wat wij deden en dat zij blij waren met ons.”

Eén van de deelnemende oudere gaf aan dat deze stagiaires voor altijd bij haar in het hart zullen zijn. Begrijpelijkerwijs heeft dit de twee stagiaires enorm ontroerd.

Auteur: Dit persbericht is geschreven door de stagiaires van het project.