Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Over Spoor 22

Spoor 22 is een 4-jarig programma in de regio Rotterdam en Den Haag waarin het beroepsonderwijs en het werkveld in het sociaal werk samenwerken. In die samenwerking draait het om de MBO sociaal werker. Verbetering van de arbeidsmarktpositie en een betere doorstroming tussen MBO, HBO AD en HBO bachelor (niveau , 5 en 6) staan in het programma van Spoor 22 centraal.

De samenleving en dus ook het werkveld in het sociaal domein is continue in beweging. De relatie tussen organisaties en burgers verandert, het Rijk decentraliseert taken en middelen naar gemeenten en die middelen moet zo effectief mogelijk worden ingezet. Dat vraagt om andere functies en skills van de professionals die in het sociaal domein actief zijn.

In de praktijk zien we de behoefte ontstaan naar verbreding van het profiel van de MBO sociaal werker naar aanpalende domeinen als zorg, wonen, veiligheid en jeugdhulp. Naast het generieke profiel vraag dit dus ook om een mate van specialisatie.

Jonge professionals moeten stevig in hun schoenen staan en specifieke vaardigheden hebben of leren om duurzaam inzetbaar te kunnen zijn. Kernbegrippen hierin zijn samenwerken, netwerken, ondernemen, communiceren, creatief denken, zelfregulering (werknemersvaardigheden) en het aannemen van een lerende en onderzoekende houding.

Het vakmanschap van de MBO sociaal werker onderscheidt zich hierin van de HBO sociaal werker. Beiden zijn zelfstandige professionals die zowel op eigen kracht als in onderlinge samenwerking van betekenis zijn bij het effectief aanpakken van maatschappelijke opgaves en het ondersteunen van hulpvragers.
Spoor 22 is gestart in 2018 en de organisaties die met elkaar Spoor 22 vormen hebben in de afgelopen 3 jaar al veel gerealiseerd.

Ben je ook benieuwd naar wat Spoor 22 afgelopen 3 jaar allemaal bereikt heeft en waar we in dit 4e en laatste jaar onze aandacht op vestigen?
Bekijk onze animatie