Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Stagiaires van het lerend wijkcentrum in Zuidwest zetten zich in voor ‘ steuntje in de rug’ voor bewoners

In het kader van armoedebestrijding in Escamp, heeft MOOI welzijn het project Steuntje- in- de- rug ontwikkeld. In december zijn ongeveer 300 Steuntje-in-de-rug pakketten door partners, vrijwilligers en stagiaires van het lerend wijkcentrum (Spoor 22) uitgedeeld aan bewoners van Escamp. Met deze pakketten zijn bewoners onder andere geïnformeerd over omgaan met weinig financiële middelen & schulden en de mogelijkheden om de eigen situatie kunnen verbeteren. Daarnaast bestond een pakket uit nuttige goodies van sponsors.

Voor de uitvoering van het project zijn stagiaires getraind in het bespreekbaar maken van armoede. Vervolgens zijn zij aan de hand van een vragenlijst in gesprek gegaan met de bewoners over dit thema. In eerste instantie vonden de stagiaires het lastig om (outreachend) bewoners te benaderen, maar na een instructie van de consulent geldzaken van gemeente Den Haag,  gingen zij zelfstandig aan de slag.

Bewoners reageerden enthousiast over deze actie. Bijna iedereen vertelde openlijk over de financiële situatie. In de gesprekken werd het beeld dat er veel armoede is in Escamp bevestigd. Met name veel ouderen gaven aan dat zij lastig rondkomen. De buurtactiviteiten en voorzieningen zijn hierdoor waardevol en onmisbaar voor deze bewoners.

De samenwerking met partners is door iedereen als succesvol ervaren. ‘Samen bereiken we meer mensen, hebben wij meer expertise en zetten wij ons zichtbaar in voor een gezamenlijk doel’. De stagiaires vonden het project leerzaam; zij hebben geleerd om op een simpele manier een gevoelig gesprek met bewoners te voeren.

In het vervolg van dit project krijgen stagiaires van het lerend wijkcentrum een grote rol. Aan de hand van een ander actueel thema gaan zij het project verder oppakken.