Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Studenten volgen training ‘vreedzaam en interculturele communicatie’

Welzijn Capelle heeft in dit voorjaar alle 9 stagiaires (MBO/HBO) getraind in ‘Vreedzaam’ en ‘Interculturele communicatie. Dit zijn voor het wijkwerk relevante trainingen waar ook de professionals die bij Welzijn Capelle werken al  in getraind zijn.

Welzijn Capelle is een Vreedzame organisatie. In de verschillende wijken waarin Welzijn Capelle actief  is zij coördinator van de Vreedzame Wijk.  In 3 trainingsbijeenkomsten hebben de stagiaires geleerd over de 4 pijlers die Vreedzaam kent. De eerste bijeenkomst ging over de Vreedzame visie en het creëren van een positief sociaal klimaat. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich prettig en veilig voelt? De tweede bijeenkomst ging over conflicthantering en mediatie. Welke manieren zijn er om met conflicten om te gaan? Conflicten horen bij het leven, wat is je voorkeur om het op te lossen en hoe kan je dit doen in ieders belang? De laatste bijeenkomst ging over de derde pijler taken en verantwoordelijkheid en de laatste pijler diversiteit. Na het volgen van alle bijeenkomsten kennen de stagiaires deze methode en hebben zij handvatten gekregen om dit in de praktijk goed toe te kunnen passen. Hiervoor ontvangen zij tevens een erkend certificaat.

Hiernaast is er getraind in interculturele communicatie in een mix met professionals. In deze training werd ingegaan op de eigen culturele achtergrond en op welke wijze dit de communicatie kan beïnvloeden. De training was zeer interactief, de sfeer was open en door middel van allerlei voorbeelden, zeker ook uit de persoonlijke praktijk van de studenten, was het een training die iedereen aan het denken zette en waardoor je een andere kijk krijgt op waarom een gesprek soms heel anders verloopt dan dat je verwacht had. De training was een prettige combinatie tussen theorie en voorbeelden van gewoonten van over de hele wereld. De studenten hebben de training als interessant ervaren, de inhoud sluit mooi aan op de lessen die zij krijgen op school en in de dagelijkse praktijk kunnen zij dit direct toepassen.