Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Tegen de eenzaamheid

Vijftien studenten gaan met Spoor 22 onderzoeken hoe ze eenzame jongeren in de stad Den Haag kunnen bereiken met als doel de eenzaamheid terug te dringen. De vijftien studenten van het Excellence programma, Practoraat van Food Innovations en Hospitality Experience hebben daartoe een nieuwe onderzoeksvraag voor de horecasector geformuleerd: Op welke manier kun je eenzame jongeren (16 – 24 jaar) opsporen in de stad Den Haag met focus op de wijk Moerwijk en Haagse Hout. Op welke wijze kun je hiervoor een concept ontwikkelen?

Eenzaamheid onder jongeren is hoog. De stad Den Haag wil de komende jaren werken aan het terugdringing daarvan. De practoren hebben bedacht dat ondernemers – en dus ook horecaondernemers – hun steentje kunnen bijdragen. Dit sluit goed aan bij het ondernemersinitiatief dat al bestaat: Haagse community tegen eenzaamheid.

Expertise gezocht
Het concept krijgt al aardig vorm. Maar om de kwaliteit te verhogen hebben de studenten van het practoraat wel de expertise van de School voor Welzijn, opleiding Sociaal werk nodig. Daarom werd voor de zomervakantie contact gezocht met Remco Vierling (directeur School voor Pedagogische en Sociale beroepen) en Feruze Sarikas (projectleider van Spoor 22). En zo ontstond het idee om derdejaarsstudenten Sociaal werk en de Practoraat studenten van Horeca in het kader van Spoor 22 een stage aan te bieden in lerende wijkcentra in Haagse Hout (bij Voor Welzijn) en Zuidwest (bij MOOI Welzijn).

Domein overstijgend werken
Om elkaars professie beter te leren kennen, kregen zij dezelfde opdracht: “organiseer een activiteitenmiddag inclusief pr-plan en draaiboek”. De uitkomst was een feest. Studenten erkenden en herkenden elkaars aanvliegroutes, complimenteerden elkaar op vakinhoud en originaliteit en waren vooral onder de indruk van elkaars professionele vakvaardigheid. Op deze manier leerden ze domein overstijgend te werken; een vaardigheid die van belang is voor toekomstige professionals. De Boogiewoogie zaal aan de Koningin Marialaan was even het epicentrum van deze school overstijgende samenwerking, trotse docenten en practoren.

Bar- spelconcept leggen de basis
Studenten van Sociaal werk zullen in de toekomst meer nadenken over “herhalingsbezoek, marketingstrategie en gastheerschap” binnen de sociaal werkmethodieken. Zij weten van het practoraat nu veel meer over hun “bar- en spelconcept”, waarbij ze met het “creëren van een veilige basis” het onderwerp “eenzaamheid onder jongeren” onder de aandacht kunnen brengen.

Samenwerkende bloedgroepen
De komende maanden gaan de verschillende ‘bloedgroepen’ binnen Mondriaan met elkaar de wijken in. Met enquêtes doen zij verder onderzoek naar de doelgroep. Zo wordt er samen met het jongerenwerk gewerkt aan een gedeeld concept, welke in de toekomst op verschillende plekken in de stad kan worden gebruikt om de eenzaamheid onder jongeren te verminderen.