Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

De kracht van de MBO sociaal werker

Wat is er nodig om mbo sociaal werkers een stevigere positie te geven in de sector? Met deze vraag gaan werkgevers en onderwijs de komende jaren aan de slag. Op 1 oktober trapten ze af met een conferentie. Een kleine greep uit wat dat opleverde.

POSITIE MBO SOCIAAL WERKER

Hoe kan het dat de positie van de mbo sociaal werker als het gaat om stageplekken en arbeidsmarktperspectief niet sterk is, terwijl mbo sociaal werkers onmisbaar zijn in de haarvaten van de samenleving en het fundament zijn van de uitvoering van sociaal werk? Als belangrijkste reden geeft Jacqueline Karsten, programmamanager Domein Zorg en Welzijn ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland, dat de waarde van mbo’ers te weinig zichtbaar is. Daarnaast wordt als reden genoemd dat er onbewust een ‘hbo’isering’ heeft plaatsgevonden. Beslissers hebben zelf vaak ook een hbo of wo opleiding en ‘soort kiest soort’.

DE SPECIFIEKE KRACHT VAN DE MBO SOCIAAL WERKER

Die zichtbaarheid en positie moeten dus beter want mbo’ers hebben een praktische instelling en sluiten makkelijk aan bij verschillende doelgroepen. Hun aanpak past daarmee goed bij de actuele vraag naar sociaal werk, waarin de nadruk ligt op erop af gaan, naast inwoners en cliënten staan en problemen integraal aanpakken, aldus Feruze Sarikas, Projectleider Spoor22.

‘In de praktijk blijken het werk, de kwaliteit en skills van mbo sociaal werkers onvervangbaar,’ Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam

HOE KAN HET BETER?

Volgens Godfried Lambriex, regiodirecteur Amstel & Zaan bij DOCK, helpt het wanneer teams als collectief een rol spelen bij het vervullen van vacatures. Zo komt de nadruk te liggen op welke kwaliteiten er nodig zijn en ontstaan er gemengde teams waarin mbo’ers en hbo’ers elkaar aanvullen. Daarnaast kunnen werkgevers en onderwijs samen kijken naar een curriculum dat beter past bij wat in het werkveld nodig is. Ook moet de samenwerking in de driehoek werkgevers, gemeenten en onderwijs steviger worden. Zowel onderwijs als werkgevers spraken zich uit om te investeren in, met name regionale, samenwerking zodat zij gezamenlijk op kunnen trekken. Bijvoorbeeld samen bij gemeenten aan kloppen om de kracht van de mbo sociaal werker voor het voetlicht te brengen.

Kijk hier de conferentie terug

MEER INFORMATIE UIT DE CONFERENTIE ‘DE KRACHT VAN DE MBO SOCIAAL WERKER’

MEER LEZEN