Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Dock digidagen zijn een succes!

Op 27 en 29 oktober 2020  heeft DOCK DIGI-Stagedagen georganiseerd voor de mbo-hbo stagiaires en stagebegeleiders.  Tijdens deze bijeenkomst hebben 100 studenten deelgenomen aan verschillende workshops en is er volop kennis uitgewisseld.

De bijeenkomsten starten met een ontspannende ochtend yoga. Hierna neemt René Verkuylen, de bestuurder van DOCK het woord en verwelkomt alle stagiaires en stagebegeleiders. Vervolgens kiezen deelnemers uit 16 workshops met uiteenlopende onderwerpen zoals Begeleiding van  mbo en hbo mixteams, Mijn Positieve Gezondheid,  Meldcode Huiselijk geweld, Mensenrechten in de praktijk, Werken met vrijwilligers, Telefonische gespreksvoering en Financiële educatie in het onderwijs tijdens Corona. Deze workshops zijn onder andere verzorgd door DOCK-medewerkers en docent Hogeschool Rotterdam. Tevens is er een paneldiscussie met een docent van het Albeda College. Tijdens dit gesprek wordt er uitvoerig gesproken over de vormen van stagebegeleiding. Stagebegeleiders uit de diverse regio’s geven aan dat zij  graag meer kennis en ervaringen willen uitwisselen. ‘Op deze manier wordt deskundigheid omtrent stagebegeleiding vergroot en creëren wij betere randvoorwaarden voor stagebegeleiding’, aldus een stagebegeleider.

Later in het programma gaan de huidige stagiaires in gesprek met een oude stagiair die inmiddels bij DOCK werkt. De bijeenkomsten worden dansend afgesloten met de Jerusalema Dance Challenge.

Deze bijeenkomsten worden vervolgd.  Binnen DOCK blijft een werkgroep zich inzetten om een nog betere werk- en leeromgeving voor stagiairs te creëren. Deze werkgroep geeft in ieder geval de volgende tip: Blijf contact houden met jouw (oude) stagiairs, want ze zijn later onderdeel van jouw werknetwerk!