Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Kinderwerk gaat verder dan werken met kinderen

‘Ik heb veel van Shailesh geleerd en leer nog steeds van hem.’ Meryem (17) is aan het woord. Zij vertelt over Shailesh Ramnath, kinderwerker van Voor Welzijn in Den Haag en genomineerde voor de Verkiezing Sociaal Werker 2018. Hij vertelt over zijn werk in de wijk. En we spreken met Meryem, Nada (11) en Safae (11) over hoe Shailesh voor de kinderen en de buurt verschil maakt.

HEB JE ER ALTIJD VAN GEDROOMD KINDERWERKER TE WORDEN?

Shailesh: ‘Eerlijk gezegd niet. Ik ging de opleiding cultureel maatschappelijke vorming doen omdat ik graag wilde werken bij muziekevenementen. Alleen kreeg ik een stageplek in de Schilderswijk. Daar zag ik hoeveel verschil je als sociaal werker maakt voor kinderen en jongeren. Mijn volgende stage als kinderwerker was hier in de Bokkefort in Loosduinen. Ik ben nooit meer weggegaan en werk hier nu alweer dertien jaar. Ik ken de wijk, de kinderen en veel jongeren goed.’

WAREN ER HIER PROBLEMEN IN DE WIJK?

‘Er was hier, en rond het aangrenzende park, overlast van jongeren. Om dat op te lossen ben ik ouders gaan betrekken. Ook degenen die niet open stonden voor hulpverlening. Omdat ik er niet alleen ben als het slecht gaat, maar ook als het goed gaat, bleken ouders toch sneller geneigd te praten over lastig gedrag van hun kinderen. Anders dan andere hulpverleners kom ik niet met opgelegde of gedwongen hulp. Door de vertrouwensrelatie met ouders en kinderen kon en kan ik open gesprekken voeren. Mijn zorgen uitspreken en samen zoeken naar oplossingen. Het helpt dat ik heel erg betrokken ben bij de leefwereld van de kinderen.’

Dat laatste beaamt Meryem: ‘Ik ben nu zeventien jaar en kom al vanaf mijn vierde in de Bokkefort. Nu als stagiaire. Mijn broers en zussen kwamen hier ook. Als ik vanuit school hier kwam dan ontving Shailesh mij met open armen.’ Lachend ‘Terwijl ik echt wel een vervelend kind was toen.’

Safae: Shailesh heeft met ieder kind een eigen band en weet goed hoe hij met ze om kan gaan

JE BENADRUKT DAT JE KINDERWERKER BENT EN NIET JEUGDWERKER. WAAROM?

Shailesh: ‘Dat is omdat bij jeugdwerk vaak gedacht wordt dat je moet starten met jongeren vanaf twaalf jaar. Terwijl het mijn overtuiging is dat het vroeger moet. Je moet kinderen al jonger binden aan de buurt. En een veilige en vertrouwde plek bieden. Je ziet het aan de kinderen die hier tien tot twaalf jaar geleden kwamen. Vaak hebben zij al baantjes, gaan ze naar school, willen ze iets doen voor de buurt. Meryem is daarvan een voorbeeld.’

Meryem: ‘Shailesh hielp mij altijd op weg als ik problemen had. Ook toen ik wat ouder was. Hij leerde me om met dingen om te gaan. Later vroeg hij dan altijd nog een keer of het geholpen had. Hij was er echt voor mij. Ik heb veel van hem geleerd en ik leer nog steeds van hem. Vroeger hielp hij me bij mijn huiswerk en nu is hij mijn stagebegeleider. Zodat ik straks kan studeren voor pedagogisch medewerker. Hij leert me omgaan met verschillende kinderen, culturen, geloven. Daar kan ik ook mee verder buiten de Bokkefort. Dankzij de hulp van Shailesh kom ik vooruit.’

Meryem: Shailesh heeft mij gemotiveerd om mijn leven anders op te pakken.

Shailesh: ‘Mooi om die persoonlijke ontwikkeling te zien. Daarnaast begint hier ook leren participeren al vroeg. De kinderen zien wat een plezier het geeft om wat te doen in de buurt en van betekenis te zijn voor buurtbewoners.’

Safae: ‘Ik kom hier vaak na school om met andere kinderen te spelen en nieuwe kinderen te ontmoeten. We doen soms Just Dance of we praten met elkaar.’
Nada vult aan: ‘We doen spelletjes, mogen op de computer of knutselen. Of we maken huiswerk. Je kunt hier ook aan je spreekbeurt of boekbespreking werken. Shailesh helpt ons dan.’

Nada en Safae: Je bent bij Shailesh altijd welkom. Ook als je al ouder bent dan twaalf of als je te vroeg komt.

Safae: ‘Maar wij zitten ook in de kinderraad. Daar praten we over wat leuker kan worden hier in de Bokkefort. Of in de buurt. Dan nodigen we bijvoorbeeld de gemeente uit of de wijkagent. Zij kijken dan samen met ons wat we anders willen. Bijvoorbeeld welk speeltoestel we willen in de speeltuin.’
Nada: ‘Maar we doen ook leuke dingen voor ouderen met een verstandelijk beperking. In december hebben we cadeautjes gebracht en oliebollen. Zij hebben soms geen familie die komt. Dan zijn wij er.’
Safae: ‘Het is gezellig en fijn iets liefs te doen. We hebben pas een prijs gewonnen van € 500. We bedenken dan weer iets leuks voor de buurt. Bijvoorbeeld een buitenspeeldag met springkussens.’

Shailesh: ‘Met bezoek aan ouderen of mensen met een verstandelijke beperking zien de kinderen dat er mensen zijn die anders zijn en anders leven. Die kwetsbaar zijn, en dat je daar rekening mee moet houden. Maar het verandert ook de beeldvorming van ouderen over de kinderen.’

WAAROM IS HET KINDERWERK ZO BELANGRIJK VOOR DE BUURT?

Shailesh: ‘Mijn visie is dat je kinderen al zo jong mogelijk een plek moet geven waar ze zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Waar ze andere kinderen ontmoeten, samen buiten kunnen spelen, iemand hebben met wie ze kunnen praten. Mijn werk heeft daarnaast een flinke spin-off in de buurt: er is minder overlast, meer rust, het park en de speeltuin zijn een fijne (buiten)speelplek, kinderen participeren. Die visie maak ik ook zichtbaar in de buurt, bij samenwerkingspartners, bij het Stadsdeel Loosduinen. Kinderwerk gaat verder dan werken met kinderen!’

Shailesh: Ik ben trots op wat ik hier bereikt heb. Er is veel verbeterd in de buurt.

ROL PLATFORM

In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector met sterke organisaties en vakbekwame medewerkers. We willen sociaal werkers optimaal ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Met de Verkiezing Sociaal Werker van Jaar willen we resultaat, impact en waarde van sociaal werk laten zien.

Via https://www.sociaalwerk-werkt.nl/