Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Medewerkers van de toekomst: Flexibel en breed inzetbaar

Met de dubbel kwalificerende opleiding Sociaal Cultureel Werker en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (SCW GPM) voor sociaal cultureel werk/kinderopvang investeren ROC Mondriaan en SWKGroep (Stichting Buurtwerk.nl en SWKGroep Kinderopvang) samen in medewerkers van de toekomst. Ze doen dat op een vernieuwende manier. Na het eerste schooljaar kijken ze terug én vooruit.

GEZAMENLIJK INITIATIEF

Hoe maak je werken in de kinderopvang en het sociaal werk aantrekkelijker? SWKGroep bedacht dat een combinatie van functies van beide takken van hun organisatie een grotere arbeidsaanstelling en een divers werkaanbod kunnen bieden. Samen met het ROC onderzochten zij de mogelijkheden voor een opleiding in hun eigen praktijk. Voor het ROC bood het de uitdaging om in te zetten op toekomstgerichte onderwijsvormen waar de veranderende samenleving om vraagt. Daarnaast vinden beide partners het belangrijk dat mbo-opgeleide professionals serieus genomen worden in het sociaal domein waar hbo-functies domineren.

Dat beide studies complementair zijn maakt de keuze voor een combi-opleiding kinderopvang/sociaal werk logisch. Daarbij sluit de nieuwe opleiding aan bij wat de werkvloer nodig heeft. Studenten worden opgeleid tot flexibele, breed inzetbare medewerkers. Het is een pittige opleiding die wat vraagt van studenten, maar die ook hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Om te beginnen bij de SWKGroep, want wie zijn opleiding afrondt kan er (onder voorwaarden) straks direct aan de slag.

MET BEIDE BENEN IN DE PRAKTIJK

Bij reguliere (BOL) opleidingen zijn studenten veel op school. Bij de combi-opleiding is dit anders. Studenten gaan één dag per week naar ROC Mondriaan voor hun generieke vakken. De andere dagen volgen ze lessen of stage op locaties van SWKGroep Kinderopvang en Buurtwerk. Edward van Fessem, docent sociaal cultureel werk: “Ik probeer in mijn lessen dicht op de praktijk te zitten. Ik verken regelmatig met mijn studenten de wijken, en laat ze kennismaken met netwerkpartners in het sociaal werk, zoals de wijkagent.” Werkbegeleiders van SWKGroep Kinderopvang en Buurtwerk krijgen vanaf het begin de nodige ondersteuning. En collega’s van de werkvloer geven gastcolleges waaraan vaak (praktijk)opdrachten gekoppeld zijn. Annemiek de Jong, directeur SWKGroep Kinderopvang: “Zo gieten we een eigen ‘saus’ over de opleiding. Dat doen we ook doordat we samen met het ROC de vrije ruimte van beide studies vullen met vakken die wij belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld ondernemerschap en hospitality.”

‘BIJNA’ DIRECTE COLLEGA’S

Een stevig fundament voor de nieuwe opleiding legden de samenwerkingspartners door een gezamenlijk leerplan te ontwikkelen dat past bij de praktijk. Meteen moesten ze samen uitzoeken hoe de opleiding bij de praktijk kon aansluiten én voor het onderwijs erkend kon worden. Gaandeweg het schooljaar werden er ook hobbels genomen. Zo bleek het verschil tussen de door regels omgeven kinderopvang en het meer ‘vrije’ sociaal cultureel werk voor studenten lastig.

Dat twee zulke verschillende werelden als ROC Mondriaan en SWKGroep dit met elkaar hebben bereikt gaat verder dan belangrijke ingrediënten als een gezamenlijke visie van de directies, een goede projectorganisatie en openheid naar elkaar. Lisette van Os, directeur Buurtwerk: “Het belangrijkste is dat we allemaal super gemotiveerd zijn. En mocht dat eens wat minder zijn, dan hoef je alleen maar naar de studenten te kijken om weer enthousiast te worden.” Inmiddels zijn alle betrokkenen ‘bijna’ directe collega’s. Ze overleggen wekelijks, evalueren, stellen bij, ontwikkelen door. Edward van Fessem: “Ik ben er trots op dat het ons, twee grote organisaties, gelukt is om tot zo’n samenwerking te komen.”

SAMEN DE TOEKOMST IN

In juni vierde de eerste lichting studenten hun overgang naar het tweede studiejaar. Een mijlpaal. 27 nieuwe studenten staan al in de startblokken voor het nieuwe schooljaar. Ondertussen staan het ROC en SWKGroep niet stil. Bij SWKGroep zien ze de impact op de werkvloer. Professionals leren daar van de studenten met hun vragen en reflecties. Ook wil een aantal zelf graag vakken sociaal werk gaan volgen. Annemiek de Jong: “Het maakt medewerkers nieuwsgierig, ze willen breder kijken dan hun eigen vakgebied. En we zouden wel een vergelijkbaar hbo-traject willen voor leidinggevenden.” Samen verkennen SWKGroep en ROC Mondriaan ook nog de mogelijkheden van blended learning zodat ze in kunnen spelen op de individuele leerbehoeften van studenten. Want niet iedere student is hetzelfde. Edward: “Zo werken we gezamenlijk alweer toe naar de volgende stap.”

Tips voor een succesvolle samenwerking:

– Alle partijen staan open voor vernieuwing en verandering.

– Niet één partij is bepalend.

– Medewerkers op de werkvloer weten wat er van ze verwacht wordt.

– Werkbegeleiders worden goed geïnformeerd en ondersteund.

– Al in de implementatiefase worden praktijkopleiders ingezet voor voorbereiding, coördinatie en verbinding.

– Alle partijen moeten al vanaf de start formatieruimte vrij maken.