Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Sociaal werk loont ook financieel voor de samenleving

‘We moeten zorgen dat de specifieke toegevoegde waarde van het sociaal werk zichtbaar is en blijft.’ Jorrit Berenschot is senior jurist bij Sociaal Werk Nederland en lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Hij vertelt waarom die focus op zichtbaarheid van de sector belangrijk is. En hoe het platform daar vorm aan geeft.

Eerst even naar de actualiteit: Corona heeft invloed op veel levens, sociaal werkers merken dit dagelijks bij de uitvoering van hun werk.

HOE KIJK JIJ ERTEGENAAN: UITDAGING MET KANSEN VOOR SOCIAAL WERK OF BEDREIGING?

‘Ik zie kansen in het feit dat een aantal thema’s nu zichtbaarder wordt. Sociaal werkers hebben in hun werk dagelijks te maken met zaken als armoede en eenzaamheid, door corona is daar nu breed aandacht voor.

De afgelopen maanden was het werk voor veel sociaal werkers lastiger. Zeker daar waar ze groepswerk, ontmoeting en dagbesteding organiseren, achter de voordeur komen of werken met kinderen en jongeren op sportveldjes of andere plekken in de wijk.

Toch zag je dat er creatieve oplossingen gevonden werden en er nieuwe werkwijzen en verbindingen ontstonden. Er zal wel een inhaalslag nodig zijn doordat mensen met problemen uit beeld geraakt zijn, en nieuw ontstane problemen pas nu zichtbaar worden.’

HET PLATFORM DEED ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VAN CORONA VOOR DE ARBEIDSMARKT. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN?

‘Naast de onzekerheid over financiering van sociaal werk, is dat de stijging van de werkdruk en de toename van verzuim. Het verzuim was ten opzichte van het landelijk gemiddelde al hoog, en het gat is in de afgelopen maanden groter geworden. 70 procent van de kosten van sociaalwerkorganisaties bestaat uit personeelskosten. De kans is dus groot dat na bezuinigingen het werk gedaan moet worden met minder personeel. We moeten ons realiseren dat er dan werk zal blijven liggen en dat dit consequenties heeft voor de samenleving.’

WAT KAN HET PLATFORM HIERIN BETEKENEN?

‘In een cao kun je niet alles oplossen. De zaken waarbij dat lastiger is, zoals verzuim, signaleren en bespreken we. Daarnaast kijken we hoe we als werknemers en werkgevers bij kunnen dragen aan structurele oplossingen. Dat doen we voor verzuim, maar ook voor gerelateerde vraagstukken waar veel sociaal werkers mee te maken krijgen, zoals veiligheid en agressie. Bijvoorbeeld in azc’s, in de crisisopvang, maar ook bij overlast in de buurt of bij huisbezoeken.’

EN ALS HET GAAT OM DIE FINANCIËLE ONZEKERHEID VOOR SOCIAALWERKORGANISATIES?

‘Als platform willen we laten zien dat sociaal werk onomstreden is. Het draagt breed bij aan positieve gezondheid van veel burgers en aan een veerkrachtiger samenleving. Juist het preventieve karakter ervan zorgt voor minder kosten in de (jeugd)zorg. Er zijn businesscases met maatschappelijke kosten-batenanalyses waarin heel concreet wordt dat sociaal werk voor zowel de maatschappij alsook financieel loont. Punt blijft dat gemeenten hun investering vaak niet terugzien.

De besparing komt dan ten goede aan derden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

JULLIE BEREIDEN MOMENTEEL EEN CAMPAGNE VOOR OM TE LATEN ZIEN WAT EEN CRUCIAAL VAK SOCIAAL WERK IS. WAT BEOGEN JULLIE DAARMEE?

‘Het is een brede campagne die meerdere thema’s betreft. We willen onder meer de toegevoegde waarde van sociaal werk ermee over het voetlicht brengen. In het platform trekken we daar als werkgevers en werknemers samen in op. Zo versterken we elkaar en daarmee de sector als geheel.’

MEER LEZEN?

Het onderzoek van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk over de gevolgen van corona voor sociaal werk vind je hier.