Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Studenten sociaal werk van ROC Mondriaan zetten zich in voor valpreventie van ouderen

Bewegen van ouderen moet een grotere rol krijgen onder de zorg- en welzijnsmedewerkers. Bewegen geeft ouderen een fit en gelukkig gevoel, stimuleert de zelfredzaamheid en bevordert langer zelfstandig thuis wonen. Om het belang van bewegen te leren aan de toekomstige welzijnsmedewerkers is Sportief Plus samen met ROC Mondriaan en Voor welzijn in het kader van Lerend wijkcentrum, het project Valpreventie gestart in het stadsdeel Haage Hout.

Het project Valpreventie voor ouderen 

Studenten van ROC Mondriaan, die stage lopen bij Voor Welzijn, krijgen 10 weken lang les van Sportief Plus over valpreventie en ouderen. Zo kijken de studenten samen met een expert naar hoe je communiceert met ouderen, waarop je moet letten en waarom bewegen zo belangrijk is voor ouderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan werven en bereiken van (geïsoleerde) ouderen. Op deze manier leren studenten het opzetten van een valpreventietraject.

Resultaten van Sociaal werk studenten 

Tien weken lang hebben tien studenten zich verdiept in het belang van bewegen onder ouderen. De studenten hebben een doelgroep- en wijkscan in kaart gebracht en zijn daarnaast ook zelf de straat op gegaan om deelnemers te werven. Zo hebben de studenten direct de theorie in de praktijk toegepast. Op 19 november hebben de studenten valpreventieles gevolgd om een idee te krijgen wat er allemaal bij komt kijken. Een zeer geslaagde les. Op 26 november is er een gratis proefles verzorgd door de studenten zelf. Zij zijn tijdens de lessen voor het eerst met deze oudere doelgroep in aanraking gekomen, hebben zelf deelnemers geworven voor de proefles, hebben communicatie-uitingen ontworpen en verantwoordelijkheid gedragen voor een valpreventietraject. Al deze acties kwamen op 26 november samen. Veel ouderen hebben deelgenomen en genoten van de proefles. De les werd afgesloten met een lekkere bakje koffie en de ouderen gaven aan dat ze de les erg leerzaam vonden.

Wat is een valpreventietraject? 

Valpreventie kan het aantal ongevallen met 61% reduceren. Verschillende gemeentes zijn actief bezig om valongelukken te reduceren en kosten te besparen. Regelmatig bewegen zorgt voor meer zelfstandigheid en een fit gevoel bij ouderen. Sportief Plus is sinds 2016 gecertificeerd om een 14 weken durend ‘In Balans’- traject aan te bieden. Dit traject is opgezet door Veiligheid NL. Dit zijn beweegactiviteiten en bijeenkomsten om valongevallen te voorkomen en de zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Iedere week komen de ouderen een uur samen voor zowel de valpreventie als een lekkere kop koffie. Na het traject blijven ouderen in contact met elkaar en nemen deel aan wekelijkse sportlessen.

Vast concept 

Het ‘In Balans’- traject is een vast concept in o.a. Rijswijk, Westland en Delft. Nu wordt dit traject als onderdeel van het Lerend wijkcentrum bij Voor Welzijn ook geïmplementeerd in het stadsdeel Haagse Hout. Voor meer informatie over het ‘In Balans’ traject, ga naar www.sportiefplus.nl of e-mail naar info@sportiefplus.nl.