Soor 22 symposium groot succes

Over Spoor 22

Spoor 22 maakt zich, in de regio Rotterdam en Den Haag, hard om de MBO Sociaal Werker een professioneel podium te geven. Een podium dat ze verdienen.
Lees verder

Juliette Johnson, MBO student

Dankzij Spoor 22 is er goed contact ontstaan tussen instellingen en scholen. Samen bekijken wij hoe onze lessen beter kunnen aansluiten bij de praktijk.
Lees verder

Zeenul Rahiminejad, cliëntondersteuner praktische dienstverlening, Wijkz

Ik vroeg me in het begin wel af: Ben ik wel goed genoeg als mbo’er? Nu weet ik dat ik als mbo’er een goede opleiding heb gevolgd en veel ervaring heb door de uitgebreide stage.
Lees verder

Symposium 2022

De MBO student is onmisbaar. Ze zijn snel en hebben een hands on mentaliteit.
Lees verder

Gio Ipcedencia, Participatiemakelaar, DOCK

MBO Sociaal Werkers maken goed contact en weten wat er speelt in buurten en wijken. Die skills zie ik ook terug bij mijn stagiaires. Dat zijn mijn toekomstige collega’s!

Barbara Boom, opleidingsmanager

De MBO student is onmisbaar in de functiemix van vrijwilligers/MBO’ers/ HBO- ad en HBO bachelor. Zij zijn een onmisbare schakel tussen de leefwereld en de systeemwereld van bewoners.

Vraag naar MBO Sociaal Werkers zal toenemen

‘Door de focus op meer of hogere opleiding is de directe meerwaarde van de mbo sociaal werker te veel op de achtergrond geraakt.’ Hans Roskam, directeur-bestuurder van Welzijn Capelle, legt uit waarom herwaardering belangrijk is voor sociaal werk nu en in de toekomst.

WELKE RECENTE ONTWIKKELINGEN ZIE JE IN HET WELZIJNSWERK IN CAPELLE?

‘Enerzijds is er door corona enorm veel positieve energie vrijgekomen; er zijn mooie initiatieven van nieuwe vrijwilligers die zich meer incidenteel inzetten. Anderzijds zie je dat de vaste vrijwilligers zich meer teruggetrokken hebben. Zij zijn vaak wat ouder en leunen nu meer op professionals om op een veilige manier activiteiten te organiseren. Dat vraagt van onze sociaal werkers ook weer andere manieren van werken en organiseren. Daarnaast is er de vraag: Hoe gaan nieuwe vormen van hulpverlening en ondersteuning eruit zien?’

WELKE ROL ZIE JE DAARBIJ VOOR DE MBO SOCIAAL WERKER?

‘De mbo sociaal werker kan zich makkelijker verplaatsen in de leefwereld van inwoners die het meest een beroep op ons doen. Ze herkennen, vaak vanuit persoonlijke ervaringen, de zorgen en de ingewikkeldheid van problemen, en zijn daarmee van grote waarde bij de eerste triage. In het domein zorg en welzijn zie ik sowieso de vraag naar mbo sociaal werkers toenemen.’

WAT LIGT DAARAAN TEN GRONDSLAG?

‘Het zorgbeleid is de afgelopen jaren steeds meer verschoven van intramuraal naar extramuraal. Denk aan langer thuis wonen van ouderen of bij psychische (GGZ) problematiek. Gevolg is dat de mensen die het betreft meer zorg en aandacht thuis nodig hebben. Intramuraal werden onder andere de dagbestedingsactiviteiten met name door mbo sociaal werkers georganiseerd. Men is vergeten om dat mee te verplaatsen, buiten de muren van de instellingen. Gevolg is dat de gemeente nu wel verantwoordelijk is voor die ondersteuning, maar zonder de oude financieringsstroom. Daardoor zie je een tekort aan georganiseerd welzijnsaanbod, met name in achterstandswijken. Mbo sociaal werkers zijn daar echt nodig voor het organiseren van activiteiten, ontmoetingen en (professionele) aandacht.’

WAT IS ER NODIG OM DE MBO SOCIAAL WERKER BETER TE POSITIONEREN?

‘Om te beginnen zou de verhouding in arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker en evenwichtiger moeten; een startende hbo’er verdient meer dan een mbo’er met veel werkervaring. Dat is scheef en vertaalt zich ook nog eens door in het loopbaanbudget. Zo hebben hbo’ers meer middelen om aan hun vakmanschap te werken dan mbo’ers. Terwijl ook mbo’ers professionals zijn voor wie het belangrijk is dat zij zich blijven ontwikkelen. Als sector moeten we veel meer aandacht hebben voor hun bijdrage aan de kwaliteit van hulp en ondersteuning in wijken en buurten.’